Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 3 aprilie 2008

Trinitatea

Trei in unul, unul in trei, Dumnezeul mintuirii mele,

Tata ceresc, Fiu binecuvantat, Etern Duh Sfint,

Te ador ca fiind o Fiinta, o Esenta, un Dumnezeu in trei Persoane distincte,

Fiindca ii aduci pe pacatosi la cunostinta de Tine si imparatia Ta.

O Tata, m-ai iubit si l-ai trimis pe Isus sa ma mintuiasca;

O Isuse, m-ai iubit si ti-ai insusit natura mea,

Ti-ai varsat propriul singe ca sa-mi speli pacatele,

Ai intocmit neprihanirea ca sa-mi acoperi lipsa mea de merit;

O Duhule Sfint, m-ai iubit si ai intrat in inima mea, si ai sadit acolo viata vesnica,

Mi-ai revelat slava lui Isus.

Trei Persoane si Dumnezeu unul, Te binecuvintez si te slavesc,

pentru dragostea-ti atit de nemeritata, atit de greu de pus in cuvinte, atit de minunata,

atit de capabila sa mintuiasca pe cei pierduti si sa-i invieze in slava.

O Tata, iti multumesc ca in plinatatea harului Tau, m-ai daruit lui Isus,

Sa fiu turma Lui, giuvaerul Lui, partea Lui;

O Isuse, iti multumesc ca in plinatatea harului m-ai primit, m-ai adoptat, si m-ai legat;

O Duhule Sfint, iti multumesc ca in plinatatea harului

Mi l-ai aratat pe Isus mintuirea mea,

Ai semanat credinta in mine,

Mi-ai imblinzit inima incapatinata,

Si m-ai facut una cu El pentru vesnicie.

O Tata, tu esti pe tron si imi asculti rugaciunile,

O Isuse, iti intinzi mina spre cererile mele,

O Duhule Sfint, esti binevoitor sa-mi ajuti slabiciunii mele,

Sa-mi arati care-mi sunt nevoile,

Sa-mi daruiesti cuvintele,

Sa te rogi inlauntrul meu,

Sa ma intaresti ca sa nu obosesc in mijlocire.

O Dumnezeule, trei in unul, care conduci universul,

Mi-ai poruncit sa cer acele lucruri care privesc imparatia Ta si sufletul meu.

Ingaduie-mi sa traiesc si sa ma rog ca unul botezat in numele cel de trei ori sfint.

Three in One, One in Three, God of my Salvation,

Heavenly father,, blessed Son, eternal SPirit,

I adore Thee as one Being, one Essence,

one God in three distinct Persons,

for bringing sinners to thy knowledge and to thy kingdom.

O Father, thou hast loved me and sent Jesus to redeem me;

O Jesus, thou hast loved me and assumed my nature,

shed thine own blood to wash away my sins,

wrought righteousness to cover my unworthiness;

O Holy Spirit, thou hast loved me and entered my heart,

implanted there eternal life,

Revealed to me the glories of Jesus.

Three Persons and one God, I bless and praise thee,

for love so unmerited, so unspeakable, so wondrous,

so mighty to save the lost and raise them to glory.

O Father, I thank thee that in fullness of grace

thou hast given me to Jesus, to be his sheep, jewel, portion.

O Jesus, I thank thee that in fullness of grace thou hast accepted, espoused, bound me;

O Holy Spirit, I thank thee that in fullness of grace thou hast exhibited Jesus as my salvation,

implanted faith within me, subdued my stubborn heart, made me one with him forever.

O Father, thou art enthroned to hear my prayers,

O Jesus, thy hand is outstretched to take my petitions,

O Holy Spirit, thou art willing to help my

infirmities, to show mw my need,

to supply words, to pray within me,

to strengthen me that I faint not in supplication.

O Triune God, who commandeth the universe, thou hast commanded me to

ask for those things that concern thy kingdom and my soul.

Let me live and pray as one baptized into the threefold Name.

Read Full Post »